Nadobudnutie použitého softvéru u SoftwarePro predstavuje nákladovo
mimoriadne priaznivú alternatívu proti nákupu nového softwaru.
Úspory oproti nákupu licencií na nový softvér pri súčasnom predaji Vašich
licencií ktoré už nepotrebujete, sú až 70%.